Toon menu

De Stichting Rondom de Cantates organiseert driemaal per jaar een cantate-uitvoering met enkele aanvullende werken op zaterdagmiddag om 17:00 uur in de St. Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand 29, 3811 GB in Amersfoort.

 

                                                                                                                                                              

Het bestuur van de Stichting Rondom de Cantates heeft besloten het programma van 10 oktober uit te stellen tot zaterdag 23 januari 2021.

Voor concerten in de St. Franciscus Xaveriuskerk heeft de Veiligheidsregio Utrecht geen ontheffing verleend van het maximaal aantal toelaatbare 30 personen.

Verdere gegevens over de kaartverkoop volgen nog.

Degenen die al kaarten hadden gereserveerd voor de uitvoering van 10 oktober j.l. krijgen persoonlijk bericht over de verdere gang van zaken.

 

 

 

 

Sponsorwerving