Agenda

  • Zaterdag 8 oktober 2016

    In het kader van de Bachdag Amersfoort 2016 verzorgt het Amersfoorts Cantatekoor en -orkest om 20.00 uur het slotconcert in de St. Joriskerk. Uitgevoerd wordt dan de Messe in H-moll BWV 232 'Hohe Messe' van Johann Sebastian Bach. Toegang via passe partout voor alle uitvoeringen op die dag in de...

    Lees meer...

Hein Hof in het zonnetje gezet

Na de cantate op 28 mei 2016 heeft de Stichting Rondom de Cantates afscheid genomen van Hein Hof als bestuurslid van de stichting. Als sinds de oprichting van de stichting was Hein lid van het bestuur met als speciale taak het samenstellen van het orkest en het contracteren van de (solo-)instrumentalisten. Vaak was Hein ook zelf te horen tijdens de concerten op orgel of klavecimbel. Om gezondheidsredenen moet Hein nu een stapje terug doen. Het koor en orkest bedankt Hein voor zijn inzet met hem toezingen van het lied "O, Hein, op toets verbonden, van kist of cembalo...'

De cantates van Bach

De cantates vormen een belangrijk onderdeel van het muzikale oeuvre van Johann Sebastian Bach. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze werken zeer geliefd zijn geworden bij een groot publiek. De Stichting Rondom de Cantates organiseert drie keer per jaar een cantate-uitvoering in Amersfoort. Om deze uitvoeringen voor een breed publiek toegankelijk te maken, geven we een korte, heldere uitleg over de opzet en inhoud van de uit te voeren cantate. Naast de cantate worden ook enkele bijpassende werken ten gehore gebracht. Zo ontstaat een gevarieerd programma rondom de cantates.

De uitvoeringen vinden plaats op zaterdagmiddag om 17:00 uur.

De toegang is vrij, na afloop wordt gecollecteerd voor de onkosten. Zo kunnen we de toegang tot de cantates van Bach laagdrempelig houden.

Wij nodigen u van harte uit!

Sponsoren