Agenda

  • Zaterdag 8 oktober 2016

    In het kader van de Bachdag Amersfoort 2016 verzorgt het Amersfoorts Cantatekoor en -orkest om 20.00 uur het slotconcert in de St. Joriskerk. Uitgevoerd wordt dan de Messe in H-moll BWV 232 'Hohe Messe' van Johann Sebastian Bach. Toegang via passe partout voor alle uitvoeringen op die dag in de...

    Lees meer...

De Cantates van Bach

De cantates vormen een belangrijk onderdeel van het muzikale oeuvre van Johann Sebastian Bach. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze werken zeer geliefd zijn geworden bij een groot publiek. De Stichting Rondom de Cantates organiseert drie keer per jaar een cantate-uitvoering in Amersfoort. Om deze uitvoeringen voor een breed publiek toegankelijk te maken, geven we een korte, heldere uitleg over de opzet en inhoud van de uit te voeren cantate. Naast de cantate worden ook enkele bijpassende werken ten gehore gebracht. Zo ontstaat een gevarieerd programma rondom de cantates.

De uitvoeringen vinden plaats op zaterdagmiddag om 17:00 uur.

De toegang is vrij, na afloop wordt gecollecteerd voor de onkosten. Zo kunnen we de toegang tot de cantates van Bach laagdrempelig houden.

Wij nodigen u van harte uit!

Sponsoren