Welkom bij de Stichting Rondom de Kantates

De kantates vormen een van de belangrijkste onderdelen van het muzikale oeuvre van J.S. Bach. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze muziek zeer geliefd is geworden bij een groot publiek.

De Stichting Rondom de Kantates organiseert drie keer per jaar een kantate-uitvoering in Amersfoort. Om deze uitvoeringen voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken, geven wij een korte, heldere uitleg over de opzet en de inhoud van de kantate die wordt uitgevoerd. Naast deze kantates worden ook instrumentale werken ten gehore gebracht. Zo kunnen wij een gevarieerd programma verzorgen rondom de kantates.

Toespraak van de voorzitter op 8 februari 2014
Goedenavond dames en heren, Het is niet gebruikelijk om bij de aanvang van een concert de klok te luiden, maar nu moest dat wel. Ik luidde namelijk de noodklok. Zoals het er nu financieel voorstaat, kunnen wij alleen dit jaar voor u nog de drie kantates uitvoeren, maar daarna is het over. Een kantate kost ongeveer 2000 euro; wij werken met professionele musici, die zich voor een gering bedrag inzetten en klassiek geschoolde koorstemmen in een kerkgebouw dat qua sfeer en akoestiek recht doet aan onze uitvoeringen. De opbrengsten uit collecten, subsidie en sponsoren blijven achter op een niveau van 1250 euro zodat we per kantate 750 euro tekort komen. De laatste jaren hebben wij ingeteerd op ons vermogen, zodat we nu dringend op zoek zijn naar donateurs. Als 50 donateurs elk jaar 50 euro willen geven, kunnen wij dit mooie culturele erfgoed van Amersfoort in stand houden. Natuurlijk alles heeft een levenscyclus en houdt een keer op te bestaan. Maar laat dat niet dit jaar zijn! Ik wens u een goede kantate toe.