Agenda

  • Zaterdag 17 juni 2017

    Programma Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Hoboconcert BWV 1055 Amersfoorts Cantateorkest Henk Knöps - hobo - Motet 'Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf' - BWV 226 Amersfoorts Cantatekoor - Over de cantate door Henk van Zonneveld - Cantate 'O Heiliges Geist und Wasserbad' - BWV 165 - Cantate...

    Lees meer...

  • Zaterdag 7 oktober 2017

    Cantate 'Ach lieben Christen, seid getröst' - BWV 114.  Verdere programmering wordt t.z.t. bekend gemaakt.

    Lees meer...

De cantates van Bach

De cantates vormen een belangrijk onderdeel van het muzikale oeuvre van Johann Sebastian Bach. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze werken zeer geliefd zijn geworden bij een groot publiek. De Stichting Rondom de Cantates organiseert drie keer per jaar een cantate-uitvoering in Amersfoort. Om deze uitvoeringen voor een breed publiek toegankelijk te maken, geven we een korte, heldere uitleg over de opzet en inhoud van de uit te voeren cantate. Naast de cantate worden ook enkele bijpassende werken ten gehore gebracht. Zo ontstaat een gevarieerd programma rondom de cantates.

De uitvoeringen vinden plaats op zaterdagmiddag om 17:00 uur.

De toegang is vrij; na afloop is een collecte om de toegang tot de cantates van Bach laagdrempelig te houden. De collecte is essentieel voor het voortbestaan van de uitvoeringen en daarom bevelen wij deze van harte aan.

Wij nodigen u van harte uit!

Sponsoren